Over Peter Wakkie zijn in media in de afgelopen twintig jaar talrijke publicaties verschenen in de vorm van portretten en interviews. Op deze pagina treft u een selectie aan van links naar en/of PDF’s van websites en artikelen over onderwerpen van uiteenlopende aard. Deze selectie wordt continu bijgewerkt.