‘Dutch discount door bedenktijd vijandige overnames? Onzin!’

Nederland zal echt niet minder aantrekkelijk worden voor buitenlandse bedrijven als er een wettelijke bedenktijd wordt ingevoerd bij vijandige overnames. Dat zegt advocaat Peter Wakkie in BNR Juridische Zaken. ‘Ik heb nog nooit gehoord van een French discount, hoewel daar de beschermingsmaatregelen nog veel krachtiger zijn.’

Wakkie pleit samen met onder meer met Ahold-commissaris Jan Hommen en oud-Shell-topman Jeroen van der Veer voor zo’n wettelijke bescherming tegen vijandige overnames. Hij beaamt dat 99 procent van de fusies in Nederland op vrijwillige basis geschiedt, maar een wettelijk eenvoudige regeling kan bestuur en commissarissen de ruimte bieden om zelf die bedenktijd in te roepen. ‘Daar heb je geen toezichthoudende instantie als de AFM voor nodig. Maar goed, uiteindelijk is dat aan de wetgever.’

Belangen afwegen

Het gaat Wakkie en zijn medestanders nadrukkelijk om de ‘1 procent’ vijandige overnames, waarbij bestuur en commissarissen tegen hun zin in een bepaald proces gedwongen worden. ‘Zij hebben de taak om alle belangen af te wegen en op lange termijn waarde te creëren, maar krijgen niet de tijd om zorgvuldig de afweging te maken en worden voortdurend opgejaagd door activistische partijen. Die bedenktijd moet er juist voor zorgen dat bestuur en commissarissen die wettelijke taak kunnen waarmaken.’

Met zo’n jaar van bezinning zullen die activistische aandeelhouders veel vaker aan het kortste eind trekken, voorziet Wakkie. ‘Dan zal iedereen weten dat partijen niet zijwaarts kunnen inbreken. Misschien wel goed om even in de herinnering te brengen: tien jaar geleden had TCI 1 procent van de aandelen van ABN AMRO. Het heeft toen het spel op de wagen gezet door enorm aan te dringen op opsplitsing en dat is toen gelukt: ABN AMRO is in drieën gesplitst en de maatschappelijke schade was niet te overzien.’

Vijandige overnames

Dat zo’n gedwongen bedenktijd protectionistisch zou zijn, ontkent Wakkie ten stelligste. ‘We praten over vijandige overnames. Waarom zouden partijen vijandige overnames willen? Dat begrijp ik niet. In Frankrijk hebben ze in 2014 de Wet Florange aangenomen die erin voorziet dat je je teweer kunt stellen tegen vijandige overnames. In Delaware heb je de ‘Just Say No’ defence; dat gaat allemaal veel verder dan in Nederland. Ik vind dat Nederland wel een klein beetje extra bescherming mag toepassen.’

Die bedenktijd betekent overigens niet dat je geen bod mag uitbrengen, benadrukt Wakkie. ‘Het betekent alleen dat het bestuur en de raad van commissarissen kunnen zeggen dat ze niet ook nog eens opgejaagd willen worden in hun bedenktijd. Dat moet zeker wettelijk worden vastgelegd, in een redelijk beperkt wetsvoorstel dat aansluit bij wat er al in de wet geregeld is.’

Lees het volledige artikel en luister het interview terug op bnr.nl.

Auteur: Thijs Baas