Hof stelt wanbeleid bij ZED+ vast

Bij telecombedrijf ZED+, dat activiteiten heeft in Spanje en Rusland maar gevestigd is in Nederland, is sprake geweest van wanbeleid in de periode van juni 2012 tot november 2014. Dat heeft de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam vastgesteld.

Aandeelhouders zijn volgens de Ondernemingskamer onjuist en onvolledig geïnformeerd ten tijde van de samenvoeging van de Spaanse en Russische ondernemingen in de Nederlandse vennootschap ZED+ en de daarmee gepaard gaande omruil van aandelen.

Ook stelt het hof onder meer vast dat het in de eerste helft van 2014 heeft ontbroken aan behoorlijke samenwerking in het bestuur.

Wanbeleid

De Ondernemingskamer houdt ook de voltallige raad van commissarissen verantwoordelijk voor het gevoerde wanbeleid, omdat die heeft nagelaten in te grijpen of bij te sturen. De toezichthouders zijn ontslagen. Zij waren eerder dit jaar al op een zijspoor gezet toen het hof hun bevoegdheden overdroeg aan advocaat Wouter Jongepier, die tijdelijk is benoemd tot beheerder.

Het hof had in november 2014 Peter Wakkie al aangesteld als tijdelijk bestuurder bij ZED+. Hij kreeg opdracht een verkoop van het bedrijf in goede banen te leiden. De topadvocaat kreeg het de afgelopen jaren flink aan de stok met andere betrokkenen, die hem onder meer van belangenverstrengeling betichtten.

Wakkie zat eerder dit jaar zelfs een dag vast in Spanje, omdat hij een onderzoek naar smeergeldbetalingen zou hebben dwarsgezeten. Ten onrechte, oordeelde destijds de Ondernemingskamer, die hem gewoon handhaafde als tijdelijk bestuurder. Ook nu is besloten dat hij in functie blijft.

Bron: Parool.nl